Wiza zależna do USA

Strzałka w dół
Strzałka w dół
Strzałka w dół

Akceptuję Regulamin

Zespół osi Y
Nie wiesz co zrobić?.

Uzyskaj bezpłatną poradę

Dlaczego USA?

 • Łączy rodziny
 • Dla studentów, profesjonalistów, przedsiębiorców
 • Kandydat może mieszkać, studiować i pracować
 • Zdobądź prawo jazdy
 • Korzystaj z usług finansowych

Zezwolenie na pobyt stały w USA – mieszkaj z rodziną w USA

Stany Zjednoczone zapewniają swoim imigrantom wiele zezwoleń na sprowadzenie rodzin do Stanów Zjednoczonych na mocy art Zezwolenie zależne w USA Kategoria. W ramach szeregu programów zezwoleń studenci, specjaliści, przedsiębiorcy i inne osoby mogą przywieźć do Stanów Zjednoczonych osoby pozostające na ich utrzymaniu. Poniżej znajdują się najczęstsi kandydaci do zezwolenia na osobę pozostającą na utrzymaniu:

 • Pozwolenie F2: Dotyczy to osób na utrzymaniu posiadaczy zezwoleń na F1 w USA, aby studiować. Posiadaczom F2 nie wolno pracować ani studiować w USA.
 • Pozwolenie H4: Jest to zezwolenie wydawane członkom rodziny posiadaczy zezwolenia H-1B, które umożliwia im pracę i naukę w USA.
Pozwolenie H4

To najpopularniejsza kategoria Zezwolenie na osobę zależną wydane w USA

Zezwolenie H4 jest zezwoleniem na osobę niebędącą imigrantem. Zezwolenie nie zapewnia stałego pobytu, ale pozwala kandydatowi mieszkać, studiować i pracować w USA.

Kto się nadaje?
 • Małżonek imigranta posiadający zezwolenie typu H
 • Dzieci do lat 21, których rodzice posiadają zezwolenie typu H
Ważność wizy H4
 • O ważności decyduje zezwolenie sponsora, zwanego także głównym kandydatem.
 • Zezwolenie to jest zwykle finansowane przez małżonka lub rodzica posiadającego zezwolenie w formie H. Po wygaśnięciu zezwolenia sponsora zezwolenie H4 traci ważność.
Posiadacze wizy H4 mogą:
 • Zdobądź prawo jazdy
 • Mają możliwości studiowania w USA
 • Zakwalifikuj się do usług finansowych, takich jak bankowość i pożyczka na zezwolenie H4

 Zezwolenie na pracę w ramach zezwolenia H4

 • Zezwolenie H4 pozwala na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy lub w ogóle.
 • Posiadacz zezwolenia H4 może rozpocząć dowolną działalność gospodarczą.
 • Nawet jeśli posiadacz zezwolenia H4 nie będzie szukał pracy, nadal będzie uprawniony do EAD.
Wymagania dotyczące pozwolenia H4
 • List z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną w USA
 • Ważny paszport
 • Kopia paszportu sponsora
 • Wspólne zdjęcie sponsora i kandydata
 • Zdjęcie kandydata wielkości paszportu
 • Strona potwierdzenia internetowego formularza DS-160
 • Otrzymanie opłat z odpowiedniego banku
 • Kopia formularza sponsora I-797
 • List od pracodawcy sponsora określający charakter relacji pomiędzy sponsorem a pracodawcą
 • Oryginał aktu małżeństwa
 • Oryginały aktów urodzenia dzieci
Pozwolenie F2

Zezwolenie zależne od studenta nazywa się Pozwolenie F2. Amerykańskie zezwolenie F2 to zezwolenie niebędące na utrzymaniu imigranta, na mocy którego członkowie najbliższej rodziny posiadaczy zezwolenia studenckiego F1 mogą przyjechać do USA. Do osób pozostających na utrzymaniu zalicza się współmałżonka i dzieci do 21 roku życia stanu wolnego.

Warunki kwalifikowalności zezwolenia F2
 • Musi być współmałżonkiem posiadacza pozwolenia studenckiego F1.
 • Musi być dzieckiem pozostającym na utrzymaniu (poniżej 21 lat i stanu wolnego) posiadacza zezwolenia na F1.
 • Kandydat musi posiadać wystarczające środki finansowe na utrzymanie rodziny w USA
Wymagania dotyczące zezwoleń F2
 • Paszport (zarówno oryginał jak i kserokopie)
 • Formularz potwierdzenia DS-160
 • Zdjęcie zgodne z amerykańskimi przepisami imigracyjnymi
 • Akt urodzenia dzieci pozostających na utrzymaniu
 • Akt małżeństwa dla małżonków
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Formularz kandydatów I-20
 • Kopia formularza I-1 posiadacza zezwolenia F20
 • Wyciągi bankowe kandydatów, rejestry podatkowe, dowody zatrudnienia i oświadczenia o stabilności finansowej

Zapisz się na bezpłatną konsultację ekspercką

Strzałka w dół
Strzałka w dół
Strzałka w dół

Akceptuję Regulamin

Zespół osi Y
Nie wiesz co zrobić?.

Uzyskaj bezpłatną poradę

Szukać inspiracji

Dowiedz się, co Global Citizens mają do powiedzenia na temat osi Y w kształtowaniu swojej przyszłości

Często Zadawane Pytania

Ile czasu zajmie uzyskanie zezwolenia na osobę pozostającą na utrzymaniu w Stanach Zjednoczonych?
strzałka-prawo-wypełnij
Jakie są główne wymagania, aby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w celu uzyskania zezwolenia na osobę pozostającą na utrzymaniu w USA?
strzałka-prawo-wypełnij