Wyemigruj do Singapuru
Singapurska oś Y

Wyemigruj do Singapuru

Zapisz się na bezpłatną konsultację ekspercką

Strzałka w dół

Akceptuję Regulamin

Zespół osi Y
Nie wiesz co robić?

Uzyskaj bezpłatną poradę

Wyemigruj do Singapuru

Singapur to jedno z najlepszych miejsc na świecie do życia, pracy i pobytu z rodziną. Singapur zawsze znajdował się na szczycie listy międzynarodowych kierunków migracji dla osób chcących rozpocząć nowe życie w innym kraju.

Singapur zawsze był otwarty na imigrantów. Z roku na rok wzrasta liczba imigrantów w tym kraju. Imigranci stanowią tu znaczną część populacji.

Silna gospodarka, niskie koszty utrzymania i wysoka jakość życia to powody, dla których warto przenieść się do Singapuru.

Oś Y Dubaj oferuje szeroką gamę usług doradczych, które pomogą Ci ubiegać się o różne rodzaje ścieżek migracji do Singapuru.

Proces imigracyjny do Singapuru

Migracja do pracy

Wykwalifikowani specjaliści mogą wybierać spośród 3 rodzajów ścieżek migracji do Singapuru w celach zawodowych.

Karta Pracy (EP):

Jeśli jesteś profesjonalistą, najpierw znajdź pracę w Singapurze. Wówczas Twój pracodawca może złożyć wniosek o EP w Twoim imieniu. Możesz otrzymać EP lub S Pass, w zależności od Twojego doświadczenia i kwalifikacji.

Aby ubiegać się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego, musisz otrzymywać co najmniej stałą miesięczną pensję w wysokości 3,900 dolarów singapurskich i posiadać silne referencje.

Spersonalizowana karta zatrudnienia (PEP):

PEP jest niezależny od jakiegokolwiek pracodawcy, co pozwala na korzystanie z możliwości w Singapurze bez wpływu na ważność przepustki. Po posiadaniu PEP możesz przebywać w Singapurze przez okres do 6 miesięcy, pomiędzy kolejnymi pracami, aby szukać nowej pracy. PEP jest ważny tylko przez 3 lata i nie podlega odnowieniu.

Przepustka S: 

Dotyczy to personelu średnio wykwalifikowanego. Kandydaci muszą zarabiać co najmniej 2,200 dolarów singapurskich miesięcznie i spełniać kryteria oceny.

Wymóg uzyskania pozwolenia na pracę

Aby złożyć wniosek, ty

 • musi mieć ważny paszport
 • musi mieć ukończone 18 lat
 • może pracować w zakresie pracy określonym przez władze w wydanych zezwoleniach na pracę

Po złożeniu wniosku czas przetwarzania wynosi zwykle 3 tygodnie w przypadku wniosków online i 8 tygodni w przypadku wniosków składanych ręcznie.

Zezwolenie dla osób na utrzymaniu

Osoby, które imigrują do Singapuru na podstawie pozwolenia na pracę, mogą sprowadzić do Singapuru osoby pozostające na ich utrzymaniu na podstawie pozwolenia na pracę.

Wniosek o to musi złożyć organizacja, która ufundowała EP, PEP lub S Pass dla osoby, która chce zabrać ze sobą osoby na jej utrzymaniu. Jest ważny do 2 lat, w zależności od ważności EP, PEP lub S Pass.

Wymagania kwalifikacyjne dla zaliczenia zależnego
 • Osoba sponsorująca musi mieć pensję w wysokości co najmniej 4,000 dolarów singapurskich miesięcznie.
 • Osoba ubiegająca się o wizę musi pozostawać w związku małżeńskim z małżonkiem.
 • Dzieci poniżej 21. roku życia uznawane są za osoby pozostające na utrzymaniu.
Stały pobyt

Istnieją 3 sposoby uzyskania stałego pobytu w Singapurze:

 • Program dla personelu profesjonalnego, technicznego i wykwalifikowanych pracowników (schemat PTS)
 • Program Globalnego Programu Inwestorskiego (Schemat GIP)
 • Program Zagranicznych Talentów Artystycznych (ForArts)

Następujące grupy cudzoziemców kwalifikują się do ubiegania się o pobyt stały w Singapurze w ramach programów PTS i GIP:

 • Małżonek i niezamężne dzieci stałych mieszkańców lub obywateli Singapuru
 • Starsi rodzice obywatela Singapuru
 • Imigranci posiadający przepustkę pracowniczą lub przepustkę S
 • Inwestorzy lub przedsiębiorcy w ramach programu GIP
Kryteria kwalifikacyjne w ramach Programu Zagranicznych Talentów Artystycznych (ForArts)
 • Doświadczenie zawodowe i powiązane szkolenia/edukacja w obszarze swojej praktyki
 • Wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sztuk performatywnych, sztuk kreatywnych, sztuk literackich, architektury i/lub mediów
 • Ważny wkład w scenę artystyczną i kulturalną w Singapurze
 • Wyraźne osiągnięcia w zakresie lokalnego zaangażowania na poziomie przywództwa
 • Konkretne plany udziału w przyszłości w sektorze sztuki i kultury Singapuru

Stali mieszkańcy Singapuru mają dostęp do mieszkań publicznych, wysokiej jakości edukacji i mocno dotowanych placówek opieki zdrowotnej i nie będą podlegać żadnym ograniczeniom w zakresie pozwoleń.

Szukać inspiracji

Dowiedz się, co Global Citizens mają do powiedzenia na temat osi Y w kształtowaniu swojej przyszłości

Często Zadawane Pytania

Jaka jest ważność karnetu zależnego?
strzałka-prawo-wypełnij