Ucz się we Francji

Ucz się we Francji

Strzałka w dół

Akceptuję Regulamin

Doradztwo
Nie wiesz co robić?

Uzyskaj bezpłatną poradę

Dlaczego studiować we Francji?

Jeśli chcesz studiować we Francji, możesz skorzystać z francuskiego systemu szkolnictwa wyższego, który zapewnia doskonałe usługi we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach nauki. W kraju działa ponad 3,500 uczelni wyższych oferujących szeroki zakres kierunków. Należą do nich uczelnie uczące inżynierii, zarządzania biznesem, turystyki i pracy socjalnej, sztuki kulinarnej i zarządzania hotelami.

Praca podczas studiów

Prawo pozwala studentom zagranicznym na Zezwolenie studenckie we Francji do przepracowania łącznie 964 godzin rocznie, czyli 60% normalnego czasu pracy we Francji. Praca na pół etatu nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów, ale można ją traktować jako dodatkowy dochód.

Warunki kwalifikacyjne dla studentów
  • Musi mieć ukończone 18 lat;
  • Odbycie stażu nieprzekraczającego trzech miesięcy uprawnia studenta do otrzymania zezwolenia na pobyt krótkoterminowy;
  • W przypadku szkolenia przekraczającego trzy lub sześć miesięcy studenci otrzymają tymczasowe zezwolenie na pobyt długoterminowy, które po przybyciu do Francji nie będzie wymagało żadnych dalszych formalności;
  • W przypadku szkolenia lub kursu przekraczającego sześć miesięcy studenci otrzymają zezwolenie na pobyt długoterminowy, równoważne zezwoleniu na pobyt, które będzie podlegało dalszym formalnościom po przybyciu do Francji.

Opcje wizy po studiach

  • Po ukończeniu studiów we Francji posiadacze tytułu licencjata mogą przebywać we Francji tylko wtedy, gdy posiadają pozwolenie na pracę; studenci studiów magisterskich z Francji mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy – APS (Autorisation Provisioire de Séjour) na okres 24 miesięcy.
  • Studenci mogą otrzymać 2-letnią przedłużoną wizę Schengen, jeśli posiadają tytuł magistra, doktora lub stopień podyplomowy wydany w instytucji francuskiej.

Jeśli student jest w stanie znaleźć zatrudnienie za kwotę wyższą niż 1.5-krotność minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego, jest uprawniony do ubiegania się o pozwolenie na pracę, co jest głównym wymogiem uzyskania Niebieskiej Karty Unii Europejskiej (pobytu stałego).

Najlepsze uniwersytety
  • Po ukończeniu studiów we Francji posiadacze tytułu licencjata mogą przebywać we Francji tylko wtedy, gdy posiadają pozwolenie na pracę; studenci studiów magisterskich z Francji mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy – APS (Autorisation Provisioire de Séjour) na okres 24 miesięcy.
  • Studenci mogą otrzymać 2-letnią przedłużoną wizę Schengen, jeśli posiadają tytuł magistra, doktora lub stopień podyplomowy wydany w instytucji francuskiej.

Jeśli studentowi uda się znaleźć zatrudnienie za kwotę wyższą niż 1.5-krotność gwarantowanej płacy minimalnej, może ubiegać się o pozwolenie na pracę, co jest głównym wymogiem uzyskania Niebieskiej Karty Unii Europejskiej (pobytu stałego).

 

Szukać inspiracji

Dowiedz się, co Global Citizens mają do powiedzenia na temat osi Y w kształtowaniu swojej przyszłości

Często Zadawane Pytania

Kiedy mogę ubiegać się o zezwolenie studenckie we Francji?
strzałka-prawo-wypełnij
Jakie są kroki, aby ubiegać się o zezwolenie studenckie we Francji?
strzałka-prawo-wypełnij