Cześć,

Witamy w darmowym i szybkim kreatorze

Sprawdź swoje uprawnienia

KROK 2 OF 14

Twoja grupa wiekowa

Quebec

Chcesz, żeby cię oceniano

Quebec

Twój wynik

00
Quebec

Porozmawiaj z ekspertem

Numer Telefonu+ 971 (0) 42 48 3900

Program imigracji wykwalifikowanych w Quebecu

Quebec oferuje program QSWP lub Quebec Skilled Worker Program, który ułatwia wielu kandydatom imigracyjnym złożenie wniosku o migrację do kanadyjskiej prowincji Quebec. Kalkulator punktów imigracyjnych Quebecu ocenia profil osoby na podstawie wprowadzonych danych migracja do Quebecu.

Kalkulator punktów Quebecu

Kalkulator punktów imigracyjnych Quebecu ocenia szczegółowe dane wnioskodawcy i musi zdobyć wymaganą liczbę punktów, aby kwalifikować się do programu dla pracowników wykwalifikowanych Quebecu. Przy ocenie brane będą pod uwagę szczegółowe informacje na temat wnioskodawcy, takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka, status współmałżonka i inne czynniki.

Kryteria kwalifikacyjne do programu dla pracowników wykwalifikowanych w Quebecu:

Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikacyjne podane poniżej, jeśli chce migrować do Quebecu za pośrednictwem QSWP:

 • Kandydat musi posiadać co najmniej jeden stopień dyplomowy spełniający wymagania edukacyjne w Quebecu.
 • Osoba składająca wniosek powinna przejść szkolenie w zakresie wymaganych umiejętności w odpowiedniej dziedzinie w Quebecu. Ułatwia wnioskodawcy znalezienie możliwości zatrudnienia na rynku pracy w Kanadzie.
 • Kandydat musi udowodnić chęć podjęcia pracy i osiedlenia się w prowincji Quebec.

W kalkulatorze punktów kandydat do Programu dla pracowników wykwalifikowanych w Quebecu zostanie oceniony pod kątem następujących aspektów i przyznane zostaną mu punkty określone już w Kalkulatorze punktów imigracyjnych Quebecu.

 • Wiek
 • Kwalifikacje edukacyjne
 • Biegłość w języku
 • Doświadczenie Zawodowe
 • Aktualna oferta pracy
 • Ludzie
Punkty za kwalifikacje edukacyjne
Edukacja Punkty
Doktorat 14
Magister 12
Dyplom UG z ponad 3-letnim stażem 10
Dyplom UG z ponad 2-letnim stażem 6
Dyplom UG z ponad 1-letnim stażem 4
Dyplom ukończenia szkoły policealnej potwierdzający odbycie 3-letnich studiów stacjonarnych 8
Dyplom ukończenia szkoły policealnej potwierdzający odbycie 1-2 lat studiów stacjonarnych 6
Dyplom Szkoły Zawodowej im 6
Dyplom Ogólny Szkoły Średniej 2
Oferta zatrudnienia
Rodzaj oferty pracy Punkty
 Oferta pracy w obszarze metropolitalnym Montrealu 8
Oferta pracy poza Montrealem 1
Doświadczenie zawodowe
Czas trwania doświadczenia zawodowego Punkty
Ponad 48 miesięcy 8
36 –47 miesięcy 6
24 - 35 miesięcy 6
12 - 23 miesięcy 4
6 - 11 miesięcy

4

Wiek
Wiek (w latach) Punkty
42 2
41 4
40 6
39 8
38 10
37 12
36 14
18 - 35 16
Znajomość języka francuskiego

W ramach Kalkulatora punktów Quebecu kandydat otrzyma punkty za znajomość języka francuskiego w czterech umiejętnościach:

 • Słuchanie
 • Przemawiając
 • Czytający
 • Pisanie
Wiek towarzyszących dzieci
Wiek dziecka Punkty
12 lat lub młodszy 4
13 - wiek 19 2

Oprócz szczegółowych informacji na temat przyznanych punktów, kandydat musi zdobyć punkty za inne czynniki, takie jak czas pobytu, samowystarczalność, status współmałżonka i sektor zatrudnienia w ramach kalkulatora punktów imigracyjnych w Quebecu.

Jeżeli kandydat zdobędzie wymagane punkty w Kalkulatorze Punktów Quebecu, otrzyma Certyfikat Selekcji Quebecu, za pomocą którego może ubiegać się o PR Kanady lub pobyt stały.

Często Zadawane Pytania